×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zarządzenie Dyrektora w sprawie rozpoczęcia "Nauczania zdalnego"

Zarządzenie Nr 12 /2020
Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 51
im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty
Na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

§1
1. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do kontynuacji nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania czyli realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Ustalam, iż nauczyciele majacy zajęcia w klasach I-III pracują według planu lekcji w trybie stacjonarnym w budynku przy ul. Szkolnej.
3. Ustalam, iż nauczyciele mający zajęcia w świetlicy (ul. Szkolna) pracują według planu lekcji w trybie stacjonarnym w budynku przy ul. Szkolnej.
4. Ustalam, iż zajęcia wynikające z orzeczeń (rewalidacja, zdw, zkk, logopedia) odbywają się w trybie stacjonarnym w budynkach przy ul. Szkolnej i ul. Kwiatowej lub w trybie zdalnym.
5. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru.

§2
Zarządzenie obowiązuje do 08 listopada 2020 r.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie www szkoły i w dzienniku elektronicznym.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.


Dyrektor szkoły Krystyna Nowak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44-60-395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 578, W tym miesiącu: 22992, Wszystkich: 704931