×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Regulamin korzystania z boiska przy PSP 1 w Krapkowicach

Regulamin korzystania z boiska przy PSP 1 w Krapkowicach  w okresie wakacyjnym

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U. poz.792 z późn.zm ) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach ogłasza, że
w okresie od 20 lipca do 31 sierpnia 2020r. 
boisko szkolne jest czynne w godz. 13.00 – 19.00.

Postanowienia ogólne

Od 20 lipca 2020r. udostępnione zostanie boisko przyszkolne zgodnie z niniejszym regulaminem.

Każdy korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i ścisłym przestrzeganiem jego zapisów.

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa

 1. Należy zachować dystans społeczny.
 2. Każdy korzystający z obiektu ma obowiązek posiadania własnych środków dezynfekujących.
 3. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na boisku,
  maksymalnie do 32 osób ( plus 3 trenerów, jeśli jest to grupa zorganizowana).
 4. Korzystanie z koszy na śmieci odbywa się zgodnie z ich oznakowaniem.
 5. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,.
 6. Zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Dodatkowe Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z boiska

 1. Tylko zdrowe osoby mogą korzystać z udostępnionego boiska .
 2. Osoba korzystająca z udostępnionego boiska nie może swobodnie przemieszczać się po pozostałym  terenie przyszkolnym.

Grupy zorganizowane
(kluby sportowe, grupy wynajmujące na podstawie wcześniejszego ustalenia wejścia z dyrektorem)

 1. Uczestnicy i trener po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
 2. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz za poinformowanie o nich uczestników
  i opiekunów odpowiada trener.
 3. Udostępnianie boiska odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 4. Uczestnicy zajęć wchodzą na teren przyszkolny wyłącznie w obecności trenera i w jego obecności opuszczają teren.

Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoły i przy boisku szkolnym.

Dyrektor Szkoły
Krystyna Nowak 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44-60-395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 160, W tym miesiącu: 8486, Wszystkich: 610754