;
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pomoc w sytuacji przemocy domowej

W okresie przedłużającej się, ogólnonarodowej kwarantanny, w wielu domach dochodzi do wzmożonej ilości konfliktów. To naturalne. Zamknięci w czterech ścianach naruszamy wzajemnie swoje granice i przestrzeń osobistą. Nieprzyjemne emocje, takie jak złość, smutek, obawa o przyszłość, finansowe bezpieczeństwo, wywołują uczucie ogólnego napięcia.  Warto w tym czasie zadbać o siebie, swoją przestrzeń, emocje, wspólnie ustalić zasady obowiązujące w  domu.  

Niestety, zdarza się i tak, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy domowej, lub przemoc, która już występowała -  eskaluje…Przemoc domowa występuje gdy członek rodziny lub inna osoba wspólnie zamieszkująca, w sposób zamierzony, wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste innej osoby, powodując cierpienie i szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia, powoduje, ze ofiara ma zmniejszoną możliwość samoobrony. Istnieje kilka rodzajów przemocy domowej. Szczegóły można znaleźć na

http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy

Aktualnie, kiedy na społeczeństwo nałożono obowiązek maksymalnej  izolacji, zamknięto szkoły i wiele placówek pomocowych,  sprawcy przemocy czują się bezkarni, a  ofiary nie wiedzą gdzie szukać wsparcia. Dlatego przygotowaliśmy spis najważniejszych telefonów i instytucji świadczących pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej. Jednoczenie przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologów, pedagoga i całej kadry pedagogicznej pracującej w naszej szkole.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

116 111

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

800 120 002

Całodobowa infolinia dla ofiar przemocy

Policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

800 120 226

(poniedziałek – piątek 9.30-15.30)

112 - całodobowo

Telefon pod którym można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści udzielają informacji na temat procedury

„ Niebieskiej Karty”

Centrum Praw kobiet

600 070 717

Całodobowy telefon interwencyjny

Feminoteka

888 883 388

Telefon dla kobiet doświadczających przemocy

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, albo podejrzewasz, ze ktoś jej doświadcza, możesz poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii?fbclid=IwAR0ivfZvFuxPLrvulSHXBXh239qrioM0bctb4qRdXBX2InEIl1TzhmtOh9k

oraz

https://www.facebook.com/NIEwnaszymdomu/

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44 60 395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 496, W tym miesiącu: 52051, Wszystkich: 937531

Deklarcja Dostępności