;
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo
Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki młodzieży w domu.

Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu? 
1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez młodzież z różnych form rozrywki  w czasie przerw w nauce (gry, YouTube, portale społecznościowe), nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą?
1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież  z sieci internetowej.
2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu. 
3.Wprowadzić zasady ekranowe:
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/02/Domowe-Zasady-Ekranowe_FDDS_infografika-A4.pdf
4. Zgłaszajmy zagrożenia:
Pomoc telefoniczna i online - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
Więcej informacji:www.116111.pl oraz www.800100100.pl

    

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44 60 395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 453, W tym miesiącu: 4092, Wszystkich: 1385862

Deklarcja Dostępności