×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja

REKRUTACJA  DO  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców.

W okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2020 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

W dniu  15 maja 2020 r. do godz. 12.00  podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W okresie od 18 maja do 25 maja 2020 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 27 maja 2020 r. do godz. 12.00 komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się w terminie  od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się do dnia 21 kwietnia 2020 roku.

Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 29 maja do 5 czerwca 2020 roku.

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno - przedszkolnym –8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

Dokumenty do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 305/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

PDFUchwała Nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44-60-395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 61, W tym miesiącu: 7146, Wszystkich: 609414