×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uczczenie 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości

101 rocznica Odzyskania Niepodległości została uczczona w naszej szkole w piątek 8 listopada uroczystym apelem.

W inscenizacji historycznej, której celem było przypomnienie ważnych zdarzeń z przeszłości, na tle pięknych biało-czerwonych dekoracji, wśród których umieszczono ważne fakty z „drogi Polaków ku wolności”, tekst „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy i portret Józefa Piłsudskiego, wystąpili uczniowie klas VI c, VII b i VIII b oraz zespół wokalny, składający się również z uczniów innych klas, w tym klas V.

Była ona swego rodzaju lekcją historii, w której wstępem do omawianych kolejno ważnych wydarzeń były pieśni odgrywające szczególną rolę  u schyłku

I Rzeczpospolitej, w okresie zaborów i u zarania niepodległości. Jak bowiem powiedziały na wstępie Zuzanna i Martyna z klasy VI c, chciano w nim przypomnieć zarówno ważne wydarzenia z niełatwej historii Polski, jak i pieśni, które im towarzyszyły.

Następnie Magda i Natalia  z klasy VIII b rozpoczęły rozmowę, która dotyczyła pieśni Wincentego Pola z okresu powstania styczniowego. Jedna
z uczennic odegrała rolę osoby, która zastanawia się, czy pieśń ta pasuje do apelu z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, bo nie do końca rozumie zawarte w niej słowa, na przykład „W krwawym polu srebrne ptaszę” czy „Obok Orła znak Pogoni”. Druga  z uczennic zaprosiła wszystkich do wysłuchania pieśni, wyjaśniła koleżance  i słuchaczom te słowa, zaś potem zaproponowała, by teraz wszyscy, już chronologicznie, zapoznali się 
z ważnymi wydarzeniami z dziejów naszego kraju i towarzyszącymi im pieśniami.

Wspomniane już Zuzanna i Martyna wraz z Amelią z klasy VI c przypomniały pokrótce o wieku XVI, zwanym „złotym wiekiem”, by potem opowiedzieć o narastającym osłabieniu I Rzeczpospolitej w wieku XVII
i zacytować przestrogę księdza Piotra Skargi: "Ojczyzna jest jak okręt, gdy się źle dzieje, gdy dziur jego nie zatkamy(...), zatonie i z nim my poginiemy."

Słów tych wysłuchano, niestety, zbyt późno. Radosna pieśń „Witaj majowa jutrzenko”, napisana z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, powstała ledwie 4 lata przed trzecim rozbiorem i ostatecznym upadkiem
I Rzeczpospolitej, przed 224 laty.

Rozpoczął się okres walki o niepodległość. Pieśń „Warszawianka”, recytacja fragmentu Inwokacji z „Pana Tadeusza” oraz tekstu pieśni „Bywaj dziewczę zdrowe”, w wykonaniu Jakuba z klasy VII b wprowadziły słuchaczy
w kolejne wydarzenia – powstanie listopadowe i Wielką Emigrację, wreszcie, wspomniane już na początku apelu, ostatnie z wielkich powstań epoki romantyzmu – powstanie styczniowe, a po nim okres walki w obronie tożsamości narodowej – przeciwko rusyfikacji i germanizacji. Opowiedziały
o nich Alina z VIII b i Ania z VII b. Zaś Emilia i Kacper z klasy VII b przypomnieli wszystkim wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy.

Utwór ten powstał w 1900 roku. W 14 lat później wybuchła I wojna światowa. Szymon z klasy VII b przedstawił jej przyczyny pośrednie, zaś jego koleżanki Ela i Marta opowiedziały o brzemiennych w skutki wydarzeniach lata 1914 roku: najpierw o zamordowaniu w Sarajewie  następcy tronu Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony Zofii; następnie o tym, jak owa „iskra na prochy” spowodowała, że uzbrojone w nowe rodzaje broni, rywalizujące ze sobą i skłócone państwa Europy w ciągu niespełna dwóch tygodni wypowiedziały sobie wojnę.

Nastrojowa, ale smutna pieśń „Rozkwitają pąki białych róż”, w pięknym wykonaniu Natalii z klasy VIII b i Emilii z VII b, przywołała pamięć o ofiarach tej wojny, ogromnych zniszczeniach oraz o dramacie Polaków, którzy musieli walczyć przeciwko sobie, służąc we wrogich sobie armiach.

Jednak  I wojna światowa stała się dla Polaków nadzieją na  odzyskanie niepodległości, o czym przypomniała pieśń  „My pierwsza brygada”, również
w wykonaniu Natalii i Emilii. Szymon z VII b zacytował słowa Józefa Piłsudskiego „Niech mi wolno będzie wam i sobie życzyć, by rozkaz mój następny w naszą rocznicę był odczytany wolnemu polskiemu żołnierzowi na wolnej polskiej ziemi.”, a Natalia i Jagoda z VII b zapoznały słuchaczy
z kluczowymi wydarzeniami lat wojny – w szczególności dotyczącymi jesieni 1918 roku.

Na zakończenie Magda raz jeszcze powiedziała, by wszyscy zapamiętali datę 11 listopada 1918 roku, bo tego dnia nasza ojczyzna po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość.

Inscenizację przygotowały p. Elżbieta Szozda i p. Ewa Paul, a pieśni patriotyczne – zespół wokalny prowadzony przez p. Józefa Gielnika.
O przygotowanie sali i dekoracje zadbały p. Sylwia Tupko, p. Ewa Broniszewska i p. Joanna Cebula.

E. Paul

 

 

fot. Łukasz VIa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44-60-395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 418, W tym miesiącu: 17228, Wszystkich: 482463