×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje u p. Wioletty Kurc-Krzemińskiej oraz p. Agaty Indyckiej

 

KONKURS

„Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa „

Cele konkursu:

1. Przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem.

2. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu.

3. Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

5. Kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego.

6. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci z podziałem na następujące kategorie:

1. Klasy I-IV

2. Klasy V-VIII

 

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę. Cała kartka jest wykonana wyłącznie z własnoręcznie wykonanych elementów.

2. Pracę należy dostarczać do p. Violetty Kurc-Krzeminskiej lub do p. Agaty Indyckiej.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa wykorzystania wszystkich prac.

4. Kartki zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów.

5. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

6. Pracę należy dostarczyć do 9 grudnia 2019 roku.

 

Zasady przyznawania nagród:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez organizatorów. Jury oceni prace według następujących kryteriów:

1. Zgodność pracy z tematem.

2. Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.

3. Różnorodność wykorzystania materiałów.

4. Ogólny wyraz artystyczny.

Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 grudnia 2019 roku.

kartka-bożonarodzeniowa-2019.jpeg

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44-60-395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 791, W tym miesiącu: 25457, Wszystkich: 652309