;
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konkurs literacki "Płynąć pod prąd"

HERBERT.jpeg Zachęcamy do uczestnictwa w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich.Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Słupsku w październiku 2019 roku.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek.
Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski
Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Politechnika Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.

Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi
uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej jest następujący:

Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy () płyną pod prąd () '', że są spadkobiercami () Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Przyznawanych jest każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji. Są one publikowane na stronie konkursowej.
http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/


Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2019 roku.  Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie
za pomocą strony konkursowej. Tam też znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na
podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę.


W roku szkolnym 2018/19 Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd" został zamieszczony przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie.
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44 60 395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 456, W tym miesiącu: 52011, Wszystkich: 937491

Deklarcja Dostępności