×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Konkurs "Fascynująca Polska i ja"

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym "Fascynująca Polska i ja" organizowanym w naszej szkole przez p. Izabelę Szymaniec i Joannę Cebulę.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Fascynująca Polska i ja”

 

  1. Organizatorem konkursu są nauczyciele: Joanna Cebula i Izabela Szymaniec.
  2. Celem konkursu jest uczczenie przypadającej w 2018 r. 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz popularyzacja sztuki fotografowania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do wykonania oraz prezentacji swoich fotografii.
  3. Konkurs będzie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej:

- klasa 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum.

  1. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 pojedynczych zdjęć wykonanych dowolną techniką (wydruk 20x30cm opisany z tyłu imieniem i nazwiskiem, dostarczony w podpisanej kopercie organizatorom konkursu). Tematyka wykonanych zdjęć powinna być związana z nazwą konkursu.
  2. Praca konkursowa (zdjęcia) powinna zawierać naturalne fotografie wykonane przez Uczestnika. Niedopuszczalna jest ingerencja elektroniczna, montaż zdjęć czy łączenie kilku ujęć w całość. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
  3. Poprzez oddanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone   prawa   autorskie   do   fotografii.   Fotografie   zgłaszane   na   Konkurs   nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
  4. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
  5. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej http://psp1.krapkowice.pl Uczestnik konkursu ma obowiązek dostarczyć zdjęcia w terminie do 19 czerwca 2018 roku.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu nastąpi w terminie podanym przez organizatora po rozstrzygnięciu konkursu na uroczystym spotkaniu podsumowującym, połączonym z wystawą i prezentacją nagrodzonych prac.

Wyróżnione prace będą brały udział w II etapie, którego organizatorem jest Krapkowicki Dom Kultury – finał 27.10.2018r.

  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z uznaniem warunków regulaminu i wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. 77 44-60-395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 544, W tym miesiącu: 16630, Wszystkich: 481865