×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rekrutacja do klas I 2024-2025

Terminy rekrutacji i kryteria dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej określa Zarządzenie Nr 1087/2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice. oraz  Uchwała nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 28 lutego 2017r.

 Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

PDFUchwała Nr XXVI 320 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf (248,68KB)

PDFZarządzenie 1301-2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia te...pdf (147,55KB)

PDFREKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na sronę.pdf (120,93KB)

 

Obowiązkowe zgłoszenie dziecka do szkoły do dnia 8 marca 2023 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do dnia 8 marca 2024 roku.


Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły od dnia 11 marca 2024 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W dniach od 11 marca do 29 marca 2024 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Do dnia 19 kwietnia 2024 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych
w szkołach. W dniu 23 kwietnia 2024 r. w szkołach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od dnia 24 kwietnia do dnia 29 kwietnia 2024 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 30 kwietnia 2024 r. znane będą listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.


Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
- za pomocą poczty elektronicznej na adres psp1@krapkowice.pl
- do sekretariatu szkoły w budynku na ul. Szkolnej 3 godziny otwarcia


Dokumenty do pobrania | Dokumenty dostępne są także w sekretariacie szkoły w budynku na ul. Szkolnej.

Dzieci z obwodu szkoły
DOC1-zgloszenie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-z-obwodu-szkoly-2024-2025.doc (53,50KB)
PDF1-zgloszenie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-z-obwodu-szkoly-2024-2025.pdf (269,22KB)

Dzieci spoza obwodu szkoły
DOC2-wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-spoza-obwodu-2024-2025.doc (76,00KB)
PDF2-wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-spoza-obwodu-2024-2025.pdf (328,08KB)


Oświadczenie woli
DOCX3-oswiadczenie-woli.docx (12,55KB)
PDF3-oswiadczenie-woli.pdf (76,08KB)

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu
DOCX4-oswiadczenie-rodzica-o-zamieszkaniu.docx (16,78KB)
PDF4-oswiadczenie-rodzica-o-zamieszkaniu.pdf (162,02KB)

Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego
PDFwniosek-o-dostep-do-dziennika-elektronicznego-opolska-eszkola.pdf (281,44KB)


Dodatkowe wnioski (nieobowiązkowe)

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej
DOCX5-karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej.docx (17,22KB)
PDF5-karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej.pdf (174,13KB)

Wniosek nauki języka mniejszości narodowej - j. niemiecki
DOCX6-wniosek-o-objecie-dziecka-nauka-jezyka-mniejszosci-narodowej.docx (17,23KB)
PDF6-wniosek-o-objecie-dziecka-nauka-jezyka-mniejszosci-narodowej.pdf (147,17KB)
 

Oświadczenie dotyczące nauki religii
DOCX7-oswiadczenia-rodzica-lub-opiekuna-dotyczace-nauki-religii.docx (15,55KB)
PDF7-oswiadczenia-rodzica-lub-opiekuna-dotyczace-nauki-religii.pdf (96,07KB)

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. +48774460395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 722, W tym miesiącu: 12178, Wszystkich: 2274594

Deklarcja Dostępności