×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2023 - 2024

Terminy rekrutacji i kryteria dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej określa Zarządzenie Nr 1087/2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice. oraz  Uchwała nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 28 lutego 2017r.

 Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

PDFUchwała Nr XXVI 320 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf (248,68KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 1087 w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023 2024.pdf (39,32KB)

 

Obowiązkowe zgłoszenie dziecka do szkoły do dnia 8 marca 2023 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do dnia 8 marca 2023 roku.


Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły od dnia 9 marca 2023 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W dniach od 9 marca do 29 marca 2023 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka
do szkoły. Do dnia 14 kwietnia 2023 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w szkołach.
W dniu 17 kwietnia 2023 r. w szkołach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od dnia 18 kwietnia do dnia
24 kwietnia 2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 26 kwietnia 2023 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
- za pomocą poczty elektronicznej na adres psp1@krapkowice.pl
- do sekretariatu szkoły przy budynku na ul. Szkolnej 3 godziny otwarcia


Dokumenty do pobrania | Dokumenty dostępne są także w sekretariacie szkoły w budynku na ul. Szkolnej.

Dzieci z obwodu szkoły

DOC1-zgloszenie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-z-obwodu-szkoly-2023-2024.doc (53,50KB)
PDF1-zgloszenie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-z-obwodu-szkoly-2023-2024.pdf (268,90KB)
 


Dzieci spoza obwodu szkoły

DOC2-wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-spoza-obwodu-2023-2024.doc (75,50KB)
PDF2-wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-spoza-obwodu-2023-2024.pdf (326,52KB)
 


Oświadczenie woli

DOCX3-oswiadczenie-woli.docx (12,55KB)
PDF3-oswiadczenie-woli.pdf (76,01KB)

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu

DOCX4-oswiadczenie-rodzica-o-zamieszkaniu.docx (16,78KB)
PDF4-oswiadczenie-rodzica-o-zamieszkaniu.pdf (161,44KB)

Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

PDFwniosek-o-dostep-do-dziennika-elektronicznego-opolska-eszkola.pdf (281,44KB)


Dodatkowe wnioski (nieobowiązkowe)

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej

DOCX6-karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej.docx (17,17KB)
PDF6-karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej.pdf (174,84KB)
 

Wniosek nauki języka mniejszości narodowej - j. niemiecki

DOCX7-wniosek-o-objecie-dziecka-nauka-jezyka-mniejszosci-narodowej.docx (17,23KB)
PDF7-wniosek-o-objecie-dziecka-nauka-jezyka-mniejszosci-narodowej.pdf (146,73KB)
 

Oświadczenie dotyczące nauki religii

DOCX8-oswiadczenia-rodzica-lub-opiekuna-dotyczace-nauki-religii.docx (15,55KB)
PDF8-oswiadczenia-rodzica-lub-opiekuna-dotyczace-nauki-religii.pdf (95,90KB)
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice | ul. Szkolna 3 | tel. +48774460395
Statystyka odwiedzin: Dziś: 359, W tym miesiącu: 2799, Wszystkich: 2228897

Deklarcja Dostępności